Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Solidaridad - Solidariteit! PDF Print Email
Na een mars van 400 km zijn de mijnwerkers uit het Noord-oosten van de Spaanse Staat gisteren in Madrid aangekomen. Ze werden door meer dan 100.000 mensen in stijl onthaald voor een indrukwekkende nachtelijke mars tot op de Puerta del Sol, het symbool van de beweging van de Indignados. Vandaag trokken ze, met de vastberadenheid die hun strijd al weken kenmerkt, naar het Ministerie van Industrie. De politie en de Guardia Civil treden op het moment dat we dit schrijven met harde hand op tegen de betogers...

De mijnwerkers verdedigen hun tewerkstelling, die wordt opgeofferd op het zelfde moment dat de Spaanse regering, met de hulp van de EU, miljarden  euro's spendeert aan het redden van de banken. Vanuit België wil de SAP, samen met een reeks andere organisaties, haar solidariteit uitspreken. De gezamenlijke solidariteitsboodschap kan je hieronder lezen. De beweging van de mijnwerkers van Asturias is een voorbeeld voor het verzet van de werkende klasse tegen de besparingen in gans Europa. (SAP)

 

Solidariteit met de mijnwerkers van Asturias en Léon!

Sinds eind mei zijn de mijnwerkers uit Asturias en Léon, in de Spaanse Staat, op het oorlogspad.  Ze zijn in actie tegen de maatregelen van de regering Rajoy die de subsidies aan de ontginning van steenkool opheffen. Dat betekent de sluiting van heel wat mijnen, met het onmiddellijk verdwijnen van 10.000 jobs tot gevolg. Dit raakt ongeveer 200.000 personen, en de ganse mijnstreken. Het hakken in de subsidies voor de mijnen, voor een bedrag van 200 miljoen euro, komt op het zelfde moment dat de staat 24 miljard veil heeft om de Spaanse bank Bankia te ondersteunen in het kader van het Europees «reddingsplan».

De mijnwerkers hebben de aanval op hun jobs beantwoordt met een beweging die exemplarisch is in haar strijdbaarheid en zelforganisatie: «staking tot de finish», met bezetting van de mijngangen en blokades van de belangrijke verkeersknooppunten in de streek. Een algemene staking in de sector op 18 juni was met een deelname van 100% een compleet succes. Opmerkelijk: de vrouwen spelen een belangrijke rol in al deze acties.

Het enige antwoord van de regering is een weigering om te onderhandelen en een woeste repressie door de politie en de Guardia Civil. Op 22 juni zijn  meer dan 200 mijnwerkers uit verschillende regio's vertrokken voor een mars op Madrid. De mars wordt overal massaal en warm onthaald door de bevolking.

Sinds lang vult het patronaat van de mijnsector haar zakken dankzij het zweet van de mijnwerkers, en dankzij overheidssteun. Ze doet dit zonder om te kijken naar het milieu of de gezondheid van de bevolking in de mijnregio's. De tewerkstelling in de sector wordt bedreigd door het snoeien in overheidssubsidies, een onderdeel van de besparingen in het kader van het Europees «reddingsplan». Op het zelfde moment maakten de drie grote elektriciteitsbedrijven die de steenkool gebruiken van de 40 mijnen die nog in werking zijn, een nettowinst van 6,34 miljard euro. Opdat een minderheid kan doorgaan met steeds meer winst binnen te rijven, laten regeringen overal in Europa de werkende bevolking opdraaien voor de crisis. Het volgehouden gevecht van de mijnwerkers uit de Spaanse Staat is dan ook meer dan ooit het gevecht van de ganse arbeidersklasse in Europa!

In België organiseerden we op 13 juni samen een solidariteitsbetoging met het Griekse volk, een ander slachtoffer van het brutaal bezuinigingsbeleid.

Vandaag drukken we ook onze volledige solidariteit uit met de harde strijd van de Spaanse mijnwerkers. Wij steunen hun eis een einde te maken aan de repressie en alle actievoerders vrij te laten die tijdens de acties werden gearresteerd. Wij steunen ook hun eis om de mijnbekkens te nationaliseren en zo de werkgelegenheid veilig te stellen.

We klagen ook de rol van de Belgische staat aan, die onder het voorwendsel «Spanje te willen helpen», met haar deelname aan het «reddingsplan» voor de Spaanse banken, de financiers toelaat nog meer makkelijke winsten te maken op de rug van de werkers en de planeet.

Echte hulp zou eruit bestaan de illegitieme schuld te annuleren, de rijkdommen rechtvaardig te herverdelen, en over te gaan naar de instelling van een nieuwe manier van produceren, onder controle van de bevolking, om te voldoen aan de sociale noden en met respect voor de ecologische evenwichten van onze planeet.

De voorbeeldige strijd van de mijnwerkers geeft inspiratie aan de ganse Europese werkende bevolking in haar verzet tegen de besparingsplannen. Een overwinning van de Spaanse mijnwerkers is een overwinning op het Europa van het kapitaal!

 

Eerste ondertekenaars:

ASBL CEPRé (Centre d'Education Populaire Régional - La Louvière); és Action Europe; Egalité; Socialistische Arbeiderspartij / Ligue Communiste Révolutionnaire (SAP / LCR); Ligue Communiste des Travailleurs (LCT); Parti communiste; della Rifondazione Comunista - Federazione della Sinistra Belgio; Philippe Dubois - secretaris ACOD-Spoor Brussel; Komitee voor de kwijtschelding van de derdewereldschuld (CADTM-KODEWES); Ander Europa

Wil je de oproep ondertekenen? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Enkele foto's en videobeelden van de betoging in Madrid:

Naar boven