Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

SAP steunt Rood! voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen PDF Print Email
Geschreven door SAP-Antwerpen op dinsdag, 19 juni 2012
Zoals jullie weten, ondersteunt de SAP de nieuwe linkse beweging Rood! (opgericht onder impuls van Erik De Bruyn). Rood! streeft naar de vorming van een nieuwe politieke partij van en voor de werkende bevolking, een idee waar ook de SAP voor gewonnen is.

Rood! wil in verschillende gemeenten opkomen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In verschillende gemeenten werd ook gepleit voor kartellijsten of bredere lijsten.

Helaas werden de talrijke pogingen om zo'n eenheidsformule te vinden niet met succes bekroond.

De PVDA blijft blijkbaar liever vasthouden aan haar gekende aanpak, waarbij wel kandidaten van andere organisaties op een PVDA+-lijst konden staan, maar waar van een echt kartel tussen gelijkwaardige partners geen sprake was (en waarbij de aanwezigheid van Rood!-kandidaten eerder onzichtbaar zou zijn). Ook de Antwerpse Groen-afdeling bleek niet bereid echte openingen te maken voor eenheid met Rood!.

In die omstandigheden diende Rood! in Antwerpen dan ook te beslissen al dan niet autonoom deel te nemen aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De SAP stond eerder terughoudend tegenover dat voorstel. Onze wens was en is eerst en vooral het verder nastreven van linkse eenheid, terwijl we ook beducht zijn voor de weerslag van een eventueel weinig enthousiasmerende verkiezingsuitslag. We vreesden vooral dat dit het project zou kunnen bemoeilijken voor de opbouw van een nieuwe linkse politieke partij van en voor de werkende bevolking.

Tegelijk is het echter ook zo dat de SAP niet kan noch wil dicteren wat Rood! zou moeten doen.  We stellen ons dan ook loyaal op tegenover elke beslissing van Rood!-Antwerpen hierover (net zoals over mogelijke andere kwesties).

Op 24 mei 2012 besliste de algemene ledenvergadering van de Antwerpse afdeling van Rood! met een grote meerderheid om in Antwerpen een autonome lijst van Rood! in te dienen, zowel voor de gemeente- als voor de provincieraad (mogelijk komen er ook her en der districtsraadslijsten van Rood!). Loyaal als we zijn, schakelt de Antwerpse SAP-afdeling zich dan ook in in de verkiezingscampagne van Rood!. We doen dit onder meer met Peter Veltmans als  kandidaat op de lijst namens de SAP.

 

Concreet vragen we aan jou als medestander van de SAP in het Antwerpse volgende zaken:

- Als het nog niet gebeurt is, maak je dan zo snel mogelijk lid van Rood!-Antwerpen. Stuur daartoe een mailtje naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

- Schakel je meteen in in de verkiezingscampagne van Rood!-Antwerpen. Vraag via hetzelfde mailadres na hoe je dat het beste kan doen (er zijn meerdere mogelijkheden).

- De lijsten voor de verschillende verkiezingsniveau's zijn momenteel nog niet volledig. Mocht je geïnteresseerd zijn in het stellen van je eigen kandidatuur op de lijst van Rood!-Antwerpen (voor de gemeenteraad en/of voor de provincieraad), contacteer dan eveneens mailto: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

- Breng in al deze gevallen ook de Antwerpse SAP-afdeling op de hoogte, met een kopie aan ons mailadres: mailto: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

Kom naar de eerste verkiezingsmeeting van Rood! op donderdag 21 juni, om 20u in het Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31-33.

 

Bekijk hier de volledige aankondiging

Naar boven