Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Willen rijken meer belast worden? PDF Print Email
Geschreven door Frank Slegers op dinsdag, 06 september 2011

In steeds meer Europese landen verschijnen in navolging van de Amerikaanse oproep van Warren Buffet plechtige oproepen van de superrijken om meer belastingen te mogen betalen. Zo willen zij hun stentje bijdragen tot het oplossen van de lopende crisis van de overheidsfinanciën. Dergelijke oproepen verschenen met de nodige mediafanfare in Frankrijk, Italië, België en Duitsland.

Het doet denken aan het verhaal van Sint Maarten. Deze jonge Romein kwam in de vierde eeuw te paard toe aan de stadpoorten van Amiens, waar hij een bedelaar zag zitten in ellendige omstandigheden. Uit mededogen gaf hij de helft van zijn mantel aan de bedelaar. Tot daar de officiële versie. Het vervolg van dit verhaal werd door de Kerk echter verborgen gehouden. Immers, toen hij de helft van de mantel kreeg zei de bedelaar: “Ja, ik heb nu wel een halve mantel, maar eigenlijk zou ik zoals u ook op een paard willen zitten en naar een warm en comfortabel huis rijden”. Waarop Sint Maarten zei: “Gij snoderik, ge geeft ze een vinger en ze willen een hele arm”. Volgens de geheime archieven van het Vatikaan is juist dit tweede deel van het verhaal, al werd het niet publiek gemaakt, de reden waarom Maarten werd heilig verklaard. Hij schopte het later nog tot bisschop. Sint Maarten wordt nog steeds uitbundig gevierd in Nederland en België.

De oproepen van de superrijken om meer belastingen te betalen doen denken aan dit verhaal. Ze willen extra-belasting betalen, maar de Franse oproep voegde er uitdrukkelijk aan toe dat dit maar voor enkele jaren kon, tot de crisis onder controle is. Nergens is er sprake van de averrechtse herverdeling die we zagen sinds de jaren 1980 terug te draaien, laat staan het verschijnsel van de superrijken zonder meer af te schaffen.

Zoals een commentator zei: “Als ze zo beschaamd zijn dat ze zo veel verdienen, wat belet hen dan hun inkomen omlaag te draaien?” De oproepen zijn natuurlijk wel tekenend voor de zorgen die men zich in de heersende elites begint te maken over het legitimiteitsverlies van het regime.

De Italiaanse topvoetballers hebben dit probleem niet. Zij dreigden zelfs met een voetbalstaking als ook zij de nieuwe belasting op de hoge inkomens zouden moeten betalen. Gelukkig voor hen heeft naar verluidt de Italiaanse regering dit plan al geschrapt. Ondanks de oproep van enkele Italiaanse superrijken, zoals de voorzitter van Ferrari!

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.andereuropa.org

Naar boven