Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Oprichtingsvergadering Rood! te Antwerpen. Een enthousiaste start van een nieuwe linkse beweging PDF Print Email
Geschreven door Peter Veltmans op maandag, 23 mei 2011

Ruim zestig mensen woonden op donderdag 19 mei 2011 de oprichtingsvergadering bij van de lokale Antwerpse afdeling van Rood!. Het is de eerste afdeling van de nieuwe politieke beweging, maar het is de bedoeling dat er de komende maanden nog vele volgen. De nieuwe politieke beweging – die wil bijdragen tot de schepping van een alternatief links van sociaal-democraten en groenen – werd er voorgesteld door Erik De Bruyn.

Systeem-crisis

Rood! is de voortzetting van SP.a-Rood, maar licht het anker en wil vanaf nu een eigen koers varen. Erik De Bruyn legde uit waarom: “Hoe langer de politieke crisis duurt, hoe armzaliger het gesteld is met de geloofwaardigheid van links. Centrum-links biedt geen antwoord op de diepe systeem-crisis waarin we ons bevinden. De sociale crisis, de ecologische crisis, vrouwenonderdrukking en etnische discriminaties worden steeds scherper. Sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht moeten weer voorrang krijgen. Onder de oppervlakte broeit de spontane revolte, zoals die afgelopen weekend ook in Spanje tot uitdrukking kwam. Dit opent perspectieven voor een onconventionele beweging als Rood!, dat de beste tradities en de ideologie van de socialistische beweging wil fusioneren met nieuwe vormen van strijd, revolte en community building zoals deze door de nieuwe generaties op de kaart worden gezet.”

Geen andere keuze

Erik De Bruyn benadrukte dat de stap uit SP.a naar een nieuwe politieke beweging niet gemakkelijk was. Er was echter stilaan geen andere keuze mogelijk. “Weliswaar is er in de samenleving veel verzet en strijd tegenover de systeem-crisis en haar nefaste gevolgen. Alleen, die strijd blijft veelal defensief. Dat kan ook moeilijk anders, want de strijd van de sociale bewegingen blijft verstoken van een politieke spreekbuis. Het gevolg daarvan is dat er enkel reactief opgetreden wordt, in plaats van zelf de politieke agenda te kunnen bepalen. Daarom is een politiek alternatief ter linkerzijde werkelijk broodnodig”, aldus Erik De Bruyn. 

Slaagkansen

Hij benadrukte dat dit “het belangrijkste politieke project uit mijn leven is, terwijl ik voor 200% overtuigd ben van de slaagkansen ervan”. De redenen daarvoor zijn divers. Allereerst is er “de diepte én de gelijktijdigheid van de financiële, economische, sociale, politieke en ecologische crisis. In België springt daarbij vooral de politieke crisis in het oog. Die neemt zulke omvang aan dat het vertrouwen in het politieke systeem zelf aan het afbrokkelen is. Op termijn komt ook het vertrouwen in de democratie zelf in het gedrang. Gelukkig zien we ook de eerste tekenen van een nieuwe, bewuste generatie opduiken. In eigen land met de Shame-betoging en in de syndicale beweging, in het Midden-Oosten met de revoluties daar en vandaag ook in Spanje met de bezetting van de pleinen. Om daar een politiek verlengstuk aan te verbinden, moeten we verder kijken dan onze neus lang is. Politieke partijen zijn immers slechts middelen en geen doel op zich. Als middel voldoen deze politieke partijen in het algemeen (en de SP.a in het bijzonder) niet langer. SP.a-Rood heeft werkelijk alles geprobeerd om binnen de SP.a voor verandering te zorgen. De ondemocratische functionering heeft dat echter onmogelijk gemaakt. Op de duur dreigde het verlies aan geloofwaardigheid ook op SP.a-Rood af te stralen. De tijd dringt echter. Vandaar dat we niet anders konden dan het anker te lichten.”

Fusie van politieke culturen

De mensen van SP.a-Rood vormen wel een belangrijke component van de nieuwe politieke beweging Rood. Er zijn echter ook andere componenten bij betrokken, zowel vanuit andere politieke organisaties als vanuit diverse sociale bewegingen en actiegroepen. Uiteindelijk wil Rood! een fusie bewerkstelligen tussen verschillende politieke culturen en ervaringen. “We willen het beste van de traditionele socialistische beweging (zoals o.a. belichaamd in het Charter van Quaregnon) verbinden met nieuwe mensen, vormen en gedachten. Ook nieuwe methoden en communicatiemiddelen spelen daarbij een rol.  Voorlopig zijn we geen partij, maar wel een beweging. Om politieke macht op te bouwen en te verwerven, zal Rood! vroeg of laat echter wel de electorale uitdaging moeten aangaan”, aldus De Bruyn. 

Verkiezingsdeelname

Hij legde verder uit dat een deelname aan de verkiezing ook betekent dat er gesprekken moeten komen met andere krachten, zoals de PVDA en Groen!. “We moeten onderzoeken of er een basis gevonden kan worden voor een  gemeenschappelijke deelname. Een duidelijk linkse lijst is ook nodig om te vermijden dat de verkiezingscampagne in Antwerpen herleid wordt tot een inhoudsloos 'gevecht' tussen twee kandidaat-burgemeesters zonder meer. Beter is het dan ook om samen met vele anderen een aantal punten op de politieke agenda te krijgen, via een geloofwaardige linkse lijst.” Samen met anderen wil Rood! in Antwerpen dan ook een sterke en geloofwaardige uitdager ter linkerzijde op de kaart zetten naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 toe. De Antwerpse afdeling van Rood! besliste dan ook om zeker – en mét Erik De Bruyn – deel te nemen aan deze belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Rood! zal daarbij uitpakken met thema's als duurzame mobiliteit door overkapping van de ring en sterk openbaar vervoer, verkeersveiligheid, betaalbaar wonen in de stad en het herstel van het Antwerpse stedelijk onderwijsproject, met kwaliteitsvolle scholen binnen handbereik van alle lagen van de bevolking. Als eerste aanzet om zo'n programma uit te werken werd ook een commissie Antwerpse stadspolitiek samengesteld. 

PVDA

Na de uiteenzettingen namen meer dan 25 aanwezigen kort het woord. In zowat alle tussenkomsten werd het ontstaan van Rood! toegejuicht. Tevens werden tal van suggesties gedaan om de werking zowel inhoudelijk als praktisch te versterken. Als lid van het Uitvoerend Bureau van de provinciale PVDA-afdeling Antwerpen nam ook Joris Van Gorp het woord en verklaarde eerst en vooral “de moedige stap van Erik De Bruyn uit de SP.a te appreciëren”. Hij verklaarde ook uitdrukkelijk dat de er bij de PVDA “bereidheid bestaat om te bekijken hoe er kan samengewerkt worden, ook naar de gemeenteraadsverkiezingen toe”. Hij kijkt – samen met de PVDA – dan ook uit naar een formele uitnodiging voor een gesprek, wellicht in het najaar.

Praktische informatie

Tot slot werden nog wat praktische inlichtingen verstrekt. Zo is de definitieve nationale oprichtingsconferentie van Rood! voorzien voor december 2011 of januari 2012. Wie wil aansluiten bij Rood! dient – liefst via een permanente opdracht – minimaal 2 euro te storten op rekeningnummer 000-3255563-49 ten name van Rood!, p/a Kruishofstraat 144, 2020 Antwerpen. Meer mag natuurlijk ook. Wie op de hoogte wil blijven of wie wil aansluiten bij Rood! verwijzen we graag door naar de website www.roodlinks.be. Een mailtje sturen naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  of een telefoontje naar 0492 932 390 kan natuurlijk ook.

Naar boven