Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Eind juli 2011: allen naar Frankrijk voor het Internationaal jongerenkamp van antikapitalisten en revolutionairen! PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web op maandag, 02 mei 2011

Vind je ook dat de wereld vierkant draait?

De crisis van het kapitalisme maakt een ravage in gans de wereld: de werkloosheid, het racisme en de armoede swingen de pan uit. De rijkdommen zijn ongelijk verdeeld: de 400 rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking. De klimaatverandering versnelt en vereist radicale en dringende maatregelen. Maar in de naam van de winst verzetten de grote multinationals zich hiertegen, of ze stellen “oplossingen” voor zoals kernenergie, waarvan het gevaar recent nogmaals aangetoond werd in Fukushima. Extreemrechts en rechts zet de aanval in tegen vluchtelingen, mensen zonder papieren en moslims, aangewezen als zondebok. Muziek en cultuur worden omgevormd tot koopwaar, onze universiteiten moeten tegen elkaar opconcurreren, onze jobs zijn steeds meer precair…

Een week van debatten, vormingen en feest!

En als je nu voor één keer je vakantie op een andere manier doorbracht. Je zal er kennismaken met jongeren uit alle hoeken van Europa, van Zweden tot Portugal, van Schotland tot Polen. Gedurende één week zal je de tijd doorbrengen met andere jongeren, en je zal er kunnen deelnemen aan tientallen politieke workshops en meetings over ecologie, internationale solidariteit, feminisme, antiracisme, studentenstrijd, de anti-oorlogsbeweging, enz. ’s Avonds: tijd om te feesten, een glas te drinken en met andere jongeren die jouw verontwaardiging delen te keuvelen .

Het Internationaal jongerenkamp, wat is dat eigenlijk?

Gedurende reeds 30 jaar spreken jongerengroepen van revolutionairen uit gans Europa telkens in een ander land af om er elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en zichzelf te vormen over politieke en sociale kwesties. Dit jaar vindt het kamp plaats in het zuiden van Frankrijk. Dit jongerenkamp dat door de Vierde Internationale georganiseerd wordt verzamelt tussen de 500 en 700 jongeren uit een twintigtal landen, met bezoekers uit andere continenten die komen getuigen over de situatie in hun herkomstland.

Hoe werkt het?

Het kamp werkt volgens het principe van zelfbeheer: de taken zijn collectief en volgens ploegsysteem. De nationale delegaties verdelen onder elkaar de voorbereiding van het eten, de opkuis van het kamp en het sanitair, de ordedienst, de simultaanvertaling, het opstellen van het programma, de voorstelling van de workshops en de vormingen, de animatie van de thematische ruimtes. “Ouderen” zijn alleszins aanwezig ter ondersteuning voor een aantal technische taken. Vegetarische maaltijden worden voorzien, maar men moet dit bij de inschrijving meedelen. In geval van voedselallergie moet men dit ook melden zodat er rekening mee kan worden gehouden in de voorbereiding (dat mag alvast geen obstakel zijn om aan het kamp deel te nemen).

Over het algemeen wordt elke dag gewijd aan één thema: de dag begint met een theoretische vorming met de voltallige groep over het thema van de dag. Vervolgens begeeft iedereen zich naar de voorgestelde workshop die hem/haar interesseert. Dit is de gelegenheid om zich te concentreren op één aspect van de kwestie of op een concreet geval. Het ideale is dat de leden van een nationale afdeling zich over de verschillende groepen verdelen om vervolgens het geheel van de verzamelde informatie samen uit te wisselen. En ’s avonds zijn er meetings met bezoekers, voordat de plaats geruimd wordt voor de bar, de liedjes en de grenzeloze vriendschap! Parallel aan het programma bestaan er thematische ruimtes die hun eigen activiteiten voorstellen, en het op die manier mogelijk maken om debatten betreffende seksuele onderdrukking bijvoorbeeld uit te diepen.

Om niemand te storen en elk probleem te voorkomen vindt het kamp steeds plaats op een camping verwijderd van steden, die we integraal gebruiken. De slaapvoorziening gebeurt dus met behulp van tenten, maar er worden ook kamers in gebouwen voorzien voor jonge ouders bijvoorbeeld. Een dokter is permanent ter plaatse aanwezig. Het bezoek van een nabijgelegen stad of een interessante site wordt steeds voorgesteld aan de deelnemers.

Waarvoor dient het?

Het jongerenkamp is een uniek moment in het jaar…

  • Uniek op individueel vlak, want het is de gelegenheid om te proberen bepaalde ideeën waarvoor we tijdens het jaar strijden in de praktijk om te zetten. Het is ook één van de zeldzame momenten waarop we het gevoel van isolement verbreken, door zich met honderden kameraden terug te vinden die dezelfde strijd delen, dezelfde visie over een maatschappij delen die niet gebaseerd is op uitbuiting, maar op solidariteit. En natuurlijk is dit belangrijk om zich te vormen over een heleboel praktische en theoretische aspecten die we niet noodzakelijk behandelen in de loop van het jaar, maar die nochtans wel essentieel zijn om de kapitalistische maatschappij en haar onderdrukkingsmechanismen te decoderen, en er tegen te strijden…
  • Uniek op het vlak van de nationale delegaties, die militanten en sympathisanten van de verschillende afdelingen uit de landen van oorsprong verzamelen, om elkaar te leren kennen, om onze ervaringen te delen en om te beslissen over gezamelijke acties.
  • Uniek op internationaal vlak want het is de gelegenheid om kameraden te ontmoeten uit andere landen, individueel of tussen afdelingen, en om beter te begrijpen wat elders plaatsvindt, om informatie in te winnen over de vormen van strijd die in Europa en andere landen plaatsvinden.

Hoeveel kost het ?

De deelname aan het kamp kost ongeveer 135 € voor gans de week (onderdak en maaltijden). Hierbij dient de prijs van het transport gerekend te worden (ongeveer 100 €). Maar het basisprincipe is dat het geld NOOIT een obstakel mag zijn voor de komst van kameraden die weinig geld bezitten. Indien je wil komen maar niet over het vereiste bedrag beschikt vinden we wel een collectieve oplossing. Je moet ons enkel voldoende op voorhand waarschuwen.

Zich inschrijven?

De prijs van het traject hangt sterk af van het aantal ingeschrevenen, want de hoeveelheid deelnemers bepaalt de organisatie van de reis (trein, bus, auto, etc.). Indien je weet dat je zult komen is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk inschrijft, en een bedrag stort dat ons de gelegenheid zal geven om de eerste uitgaven te doen.

Om je in te schrijven kun je een mail sturen naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it met jouw gegevens en vermelding of je met het collectief transport of met eigen middelen wenst te gaan. Om je inschrijving te bevestigen moet je een voorschot van minimum 20€ betalen, of als het kan reeds de 135€ voor de deelname op de rekening 523-0804420-74 (IBAN : BE16 5230 8044 2074 / BIC : TRIOBEBB). 

Inlichtingen

Stuur een mail naar   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , bel naar 0488/99.44.90 of begeef je op de site  www.sap-rood.be voor meer volledige informatie.

Pamflet in PDF 

Naar boven