Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Het personeel van Financiën komt in actie PDF Print Email
Geschreven door Paul Van Pelt op woensdag, 02 februari 2011

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-ACV-VSOA roept het personeel van de  Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën in het Brusselse op om op 8 februari het werk te onderbreken van 11 tot 11u45. Op hetzelfde tijdstip zal er ook een personeelsconcentratie doorgaan aan het gebouw North Galaxy (Noordstation) te Brussel. Indien nodig zal deze actie later gevolgd worden door provinciale acties.

Met deze actie wil het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-ACV-VSOA uitdrukking geven aan het groeiende ongenoegen dat leeft bij het personeel van de FOD Financiën. Dat ongenoegen wordt veroorzaakt door het uitblijven van concrete oplossingen voor de problemen waarmee het personeel al jarenlang geconfronteerd wordt. Deze problemen bestrijken een heel uitgebreid terrein, gaande van personeelsgebrek, stijgende werkdruk en stress, over onduidelijke loopbaanperspectieven tot dreigende personeels-onvriendelijke hervormingen, waardoor de dienstverlening aan het publiek steeds moeilijker wordt.

Het is vooral de jarenlange onzekerheid die voor onrust zorgt. Die onzekerheid is op haar beurt mede het gevolg van het uitblijven van een regering met volwaardige bevoegdheden. Daardoor kunnen er geen concrete beslissingen genomen worden, waardoor het personeel van Financiën voortdurend in de kou blijft staan. De onrust wordt nog versterkt door managers van de FOD Financiën die er ondertussen voor kiezen via een salami-tactiek her en der toch reeds maatregelen te nemen of voor te bereiden, die in de praktijk zo goed als alle rechten van het personeel dreigen te ondermijnen, zónder de garantie te kunnen bieden dat dit zal leiden tot een beter functionerende overheidsdienst. De managers betuigen daarbij ook niet veel respect aan de regels inzake sociaal overleg.

De vakbonden vinden dat het genoeg is geweest en gaan dus over tot actie.

Het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront kan je hier downloaden.

Naar boven