Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De sociale en democratische revolutie in Tunesië PDF Print Email
Geschreven door Fathi Chamkhi op woensdag, 19 januari 2011

"De Tunesische volksmassa’s hebben op spectaculaire wijze het politieke toneel bestormd. Ze zijn erin geslaagd om na 29 dagen van sociale en democratische rervolutie, dictator Ben Ali te verjagen. Dit is een grootse overwinning!" Activist Fathi Chamki schrijft vanuit Tunis over het verloop van de revolutie in Tunesië. Een zogenaamde regering van nationale eenheid omschrijft hij als een loutere poging van het oude regime om de macht te behouden. In de plaats daarvan moet er een voorlopige regering zonder ook maar één vertegenwoordiger van het oude regime komen, die vrije en democratische verkiezingen kan voorbereiden, die moeten resulteren in een grondwetgevende vergadering. Fathi Chamkhi: "Als de mensen op een dag hun leven in handen nemen, kan de toekomst enkel maar hun wil volgen!"

Dit is een grote dag voor ons allemaal, en we delen deze overwinning met alle mensen die vechten tegen het kapitalisme waar ook ter wereld. In de eerste plaats hebben we onze waardigheid en trots, die door het slijk werden gehaald door de dictatuur, heroverd. Vandaag willen we een nieuw Tunesië opbouwen: een vrij, democratische en sociaal Tunesië.

Maar op ditzelfde moment verschijnt ook de contrarevolutie op het toneel. Ben Ali is van zijn voetstuk gevallen, maar zijn regime tracht zichzelf met alle middelen overeind te houden, hoewel het gedestabiliseerd is en verzwakt. De partij / staat van Ben Ali bestaat nog steeds, net als haar liberaal-kapitalistisch, economisch en sociaal beleid.

Dit regime, dat door de internationale financiële instellingen werd omschreven als een “modelleerling” maar in werkelijkheid al 23 jaar lang de Tunesische bevolking onderdrukt ten voordele van de winsthonger van het internationale kapitaal, dit regime dat een minderheid aan families rijk heeft gemaakt, stuk voor stuk families gelieerd aan de regering en georganiseerd in gangsterbendes, dit regime moet weg. Dat is wat wij willen!

De pogingen die aan de gang zijn om de revolutie om te buigen, slaan wij resoluut af. Deze pogingen gebeuren onder het mom van een “regering van nationale eenheid”. Het is niets anders dan een poging van het niet gelegitimeerde regime om de macht te behouden.

Tegelijkertijd  heeft het overwonnen regime zijn overbewapende milities losgelaten, zo ook de persoonlijke garde van Ben Ali. Zij zaaien tereur  in de grote steden van het land, vooral in Tunis en zijn buitenwijken. In de steek gelaten en uitgehongerde groepen mensen gaan te midden van de huidige chaos op zoek naar etenswaren in supermarkten als Carrefour of Geant. Plunderaars nemen de hoofdwegen van het land in en zorgen ervoor dat reizen gevaarlijk wordt. Er ontstaat een groot tekort aan basisproducten als brood, melk en medicijnen...

Het regime heeft de politie gedemobiliseerd en laat dit alles gebeuren. Het denkt zijn voordeel te kunnen halen uit de chaos om uiteindelijk zijn eigen oplossingen te kunnen opleggen. Het instellen van de avondklok en de ontplooiing van het leger –dat mankracht ontbreekt en nooit eerder met een dergelijke situatie is moeten omgaan – zorgt er alleen maar voor dat de angst toeneemt, zeker gezien de gewapende milities vooral ’s nachts actief zijn! Overal trachten burgers om hun eigen verdediging te organiseren, vaak zelfs in overleg met het leger. Duizenden volksdefensiecomités worden op poten gezet om de bevolking te beschermen. 

Enkel de vorming van een voorlopige regering, zonder ook maar één vertegenwoordiger van het oude regime, belast met de verantwoordelijkheid om vrije en democratische verkiezingen voor te bereiden, die door een nieuwe electorale code geregeld worden en die uitlopen op een grondwetgevende vergadering, kan ervoor zorgen dat de Tunesiërs weer controle krijgen over hun eigen toekomst. Op die manier kan er in ons land een nieuwe maatschappij ontstaan die rechtvaardig is en in het voordeel van de massa van de mensen.

Als de mensen op een dag hun leven in handen nemen, kan de toekomst enkel maar hun wil volgen!

Tunis, 15 januari 2011

Dit artikel verscheen op International Viewpoint, tijdschrift van de Vierde Internationale.

Fathi Chamkhi is animùator van RAID (Assembly for Alternative International Development)-ATTAC en het Comité voor opheffing van de derde wereldschuld (CADTM) in Tunesië

Naar boven