Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Eindeloopbaan en brugpensioen in de zorgsector in gevaar (deel 2) PDF Print Email
Geschreven door Bert Inwoud op dinsdag, 25 mei 2010

In een eerder bericht op de site van SAP (Brugpensioen in gevaar in gezondheidssector 19/5/2010) hebben we al aangehaald dat de werkgevers in de gezondheidsectoren –en bij uitbreiding de zogenaamde Non-profit (LBC) en Social-profit(BBTK) in zijn algemeenheid – het brugpensioen op 58 jaar willen afschaffen. Ook vreesden wij dat het niet alleen bij het brugpensioen ging blijven maar dat de arbeidsduurverminderingsdagen vanaf 45 jaar ook in gevaar zijn. Zo blijkt ook uit de analyse van socioloog Jan Hertogen van het HIVA in Leuven in ‘Bericht uit het Gewisse’ van 21/5/2010 onder de titel “Aantal verpleegstudenten 2009/2010, alle records gebroken. Wordt vervolgd. 

Zorgnet wil afbraak  eindeloopbaanregeling verpleegkundigen en andere werknemers

BuG 127 - Bericht uit het Gewisse 21-05-2010  op www.npdata.be

Jan Hertogen, socioloog verbonden aan het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid) Leuven 

 

(photo Solidair) 

“En wat te zeggen van Zorgnet Vlaanderen dat een afbraakcampagne is begonnen van de regeling van minder werken bij oudere leeftijd. Vooral voor de 55 jarigen geven de 36 verlofdagen bijkomend aan de 24 wettelijke verlofdagen een draagvlak om langer te werken. Als men nagaat hoeveel van de 50-54 jarigen in de Non-Profitsectoren in 2003 er nog geteld worden als 55-59 jarigen in 2008, vijf jaar later dan wordt maar een uitval van 7% vastgesteld waar deze in het algemeen 21% bedraagt, 41,4% in de industrie, 20,1% bij de banken en 17,6% in de openbare dienst. Een duidelijk en sprekend bewijs dat in de Non-profit sector de uitval en stoppen met werk 3 maal lager ligt dan in de andere sectoren.

Voor wie op zoek is naar regelingen om het langer werken eindelijk ook in de praktijk mogelijk te maken kan eens kijken naar de Gezondheidszorg en de werkvoorwaarden van de verpleegkundigen. Men zou zelfs kunnen nadenken om de pensioenbonus die nu als een wortel na 65 gehangen wordt en geen tewerkstelling creëert, om te zetten in bijkomende verlofdagen op 60 en 62 jaar, zodat voor hetzelfde geld, het werken werkbaarder blijft en met het budget nieuwe vervangende tewerkstelling gecreëerd wordt. Met 'terugverdieneffectien' wordt dit zelfs een budgetneutrale operatie. Maar neen, Zorgnet Vlaanderen wil een excellente regeling op de helling zetten en de verpleegkundigen en ander personeel opnieuw langer laten werken en alle verlofdagen die zij normaal zouden bij gekregen hebben ineens laten opnemen voor zij met pensioen gaan, als tegengewicht voor het wegvallen of verschuiven van het brugpensioen. Een pervers voorstel dat hen buiten elke discussie plaatst.”

Naar boven