Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Orde van Verpleegkundigen (voorlopig?) van de baan! Syndikale actie loont PDF Print Email
Geschreven door Bert Inwoud op dinsdag, 11 mei 2010

Voor velen onder ons is deze zaak een ietwat onderbelichte zaak geweest en dit zonder veel media-aandacht. Onterecht zo blijkt. Vrijdag 12 maart voerden delegaties van de socialistische en christelijke vakbonden in de gezondheidssectoren actie voor het kabinet van de minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx tegen de oprichting van een Orde van Verpleegkundigen.

Vorig jaar trokken de vakbonden nog aan de alarmbel en vroegen aan de verpleegkundigen om massaal postkaarten op te sturen om te protesteren tegen dit plan. Op 12 maart werden duizenden van deze protestkaarten overhandigd. Na deze actie verklaarde de minister dat ze “nooit de bedoeling heeft gehad om wat dan ook op te leggen”. Het komt namelijk de Nationale Raad voor Verpleegkunde (NRV)-adviesorgaan voor de FOD Volksgezondheid van minister Onkelinx-toe om hierover een advies te geven. Samen met haar meer concrete plan van 90 miljoen € om het ‘verpleegkundig beroep attractiever te maken’ had zij aan deze Raad een advies gevraagd over de ‘opportuniteit om een orde van verpleegkundigen op te richten’.

Haar voorstel werkte als een rode lap op een stier bij de verpleegkundigen en de vakbonden kwamen in het geweer, gaande van BBTK-Setca, CNE, ACOD en ACV-openbare diensten. Opmerkelijke en onbegrijpelijke afwezige binnen dit vakbondsfront was…LBC-dé bond die er prat op gaat dé vakbond van het personeel van de non-profit te zijn.

Op 18 maart werd dan dit voorstel voorgelegd aan de NRV. Het resultaat was dat de Raad een negatief advies aan de minister gaf i.v.m. de oprichting van een Orde. Het is nu aan de minister om met dit advies rekening te houden of niet. Met de start van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de gehele sector van de social/non-profit voor de komende 5 jaar zou het zelfmoord zijn voor de minister om deze Orde door de strot te rammen van het verpleegkundig personeel.

Een Orde voor verpleegkundigen: zwaard van Damocles of monster van Loch Ness?

Iedereen kent de kwalijke reputatie van de Orde voor Geneesheren(sic!). Deze middeleeuwse, corporatistische organisatie wil het artsenkorps kneden naar hun denk-en handelswijze en sleurt al diegene die niet in de pas lopen voor een uitzonderingsrechtbank. Op een moment dat men er aan denkt om deze orde af te schaffen komt men op de proppen met iets gelijkaardigs!

De verpleegkundigen dreig(t)(de) hetzelfde boven het hoofd te hangen. Zij willen niet betalen om bestraft te worden of om als verpleegkundige te werken! Wat hen boven het hoofd hing is hallucinant want deze orde wil optreden als:

1. een repressieve orde (boetes tot 2500 € en tot twee jaar schorsing zonder mogelijkheid om het beroep uit te oefenen)

2. een machtsorde (naast de werkgever nóg een macht die gelijkstaat met de gerechtelijke macht)

3. een belastingheffende orde (bijdrage aan de orde wordt automatisch van het loon afgetrokken)

Niets nieuws onder de zon

Het voorstel tot advies dat minister Onkelinx deed gelijkt als twee druppels water op het wetsvoorstel dat senator Jacques Brotchi, MR, deed. Nieuw is zijn voorstel echter niet. Meer dan 12 jaar geleden lanceerde Marcel Colla (toenmalige SP) al zo’n voorstel, dit ingefluisterd door zijn echtgenote die vnl. de belangen van het kaderpersoneel verdedigde. En in 2004 was het de beurt aan Minister Demotte (PS) om een voorstel te doen om een orde op te richten.

In Vlaanderen verklaarde het Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) in juni 2008 in hun nieuwsbrief dat de Waalse verpleegkundigen grote voorstander waren van een Orde.(sic!) Het NVKVV zelf is steeds tegenstander geweest maar met die uitspraak sloegen zij wel de bal mis gezien de massale reactie van verpleegkundigen, óók uit Wallonië! De reden van hun verzet is eerder opportunistisch dan ideologisch. Zij komen er in hun Nieuwsbrief van juni 2008 openlijk voor uit dat verpleegkundigen niet meer zullen betalen aan de beroepsorganisaties als ze verplicht worden af te dragen voor de orde. Met als gevolg dat de beroepsorganisaties als kaartenhuisjes in elkaar zullen stuiken.

De verpleegkundigen zijn dus gewaarschuwd dat dit voorstel om de zoveel jaar opduikt als een monster van Loch Ness. Dit monster is echter mythisch, de voorstellen echter reëel en bedreigend. Misschien was de timing niet zo goed gekozen van de minister, zo vlak voor het begin van de onderhandelingen en acties voor een nieuwe CAO?

Naar boven