Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Steun de Griekse arbeiders PDF Print Email
Geschreven door SAP op vrijdag, 07 mei 2010

Op woensdag 5 mei 2010 betoogden tienduizenden arbeiders,werklozen, gepensioneerden en jongeren, mannen en vrouwen in de straten van Athene en Thessaloniki tegen de stemming in het parlement van het draconische besparingsplan van de regering Papandreou. Dit besparingsplan moet als onderpand dienen voor een lening van 100 miljard euro door de andere lidstaten van de EU.

Het gaat hier om een kolossale besparingsronde: afschaffing van de 13e en 14e maand voor de ambtenaren, de gepensioneerden, beperking van de overheidsuitgaven, verhoging van de BTW met 2%, verlenging van 3 jaar van de pensioengerechtigde leeftijd, speciale belastingen op tabak en alcohol,… .

De ganse internationale pers focust momenteel op de spectaculaire confrontaties tussen betogers en politie die zich in Athene afspeelden in de buurt van het parlement. Er wordt natuurlijk vooral gefocust op de drie slachtoffers die vielen bij een door een groep gerevolteerden in brand gestoken bank. Dit zeer betreurenswaardig drama is echter in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de aanstokers van het besparingsplan dat vandaag aan de Griekse bevolking wordt opgelegd. Het drama werd onmiddellijk gebruikt door Papandreou en door de EU, bij monde van Herman Van Rompuy, om de omvang van de manifestaties te minimaliseren, manifestaties die tot de grootse behoorden in de recente Griekse geschiedenis.

De bedoeling van de EU, het IMF en de regering Papandreou, hierin gesteund door de internationale pers, is om de echte verantwoordelijken voor de Griekse crisis buiten schot te houden. Zij willen de neoliberale politiek verder zetten, de gewone mensen laten betalen. Zij willen het verzet breken, de besparingsplannen als een onvermijdelijke noodzaak voorstellen…

De SAP is ten volle solidair met de Griekse werkende bevolking in haar verzet tegen dit besparingsplan. Het is niet aan de arbeiders, bedienden en ambtenaren, de werklozen en gepensioneerden om een schuld af te betalen waarvoor zij geenszins verantwoordelijk zijn. De bankiers, de speculanten en de corrupte politici zijn hiervoor verantwoordelijk: zij moeten betalen!

De SAP roept de Belgische arbeiders en haar organisaties (vakbonden, de linkse partijen,…) op om de strijd van hun Griekse makkers te steunen (met solidariteitsverklaringen, protestacties voor de Griekse ambassade en het Europees parlement).

We doen een warme oproep aan iedereen die vindt dat de echte verantwoordelijken de crisis moeten betalen om het verzet in Griekenland te steunen. Wij steunen ook het legitieme recht van het Griekse volk om op de straat te revolteren tegen haar eigen regering, tegen de dictaten van de EU en het IMF.

Het gevecht dat zich vandaag afspeelt in Griekenland, is onderdeel van de derde etappe van de internationale crisis van het kapitalisme. Eerste etappe: een financiële crisis die werd veroorzaakt door de internationale speculatie op dubieuze financiële producten (de subprimes). Deze veroorzaakte het falen van een reeks belangrijke banken en massale staatstussenkomsten om deze banken te redden, met het geld van de gemeenschap. Tweede etappe: De financiële crisis wordt gevolgd door een economische crisis die wereldwijd miljoenen banen doet verdwijnen. Derde etappe: De regeringen willen nu de rekening doen betalen door de werkende bevolking. Wat zich vandaag afspeelt in de straten van Athene en het Griekse parlement, riskeert zich morgen voor te doen in de straten van Madrid, Lissabon en Rome, en overmorgen in Brussel.

Als de Griekse bevolking er in zou slagen de besparingsmaatregelen die haar worden opgedrongen terug te dringen, betekent zulke nederlaag voor de regering Papandreou ook een serieuze nederlaag voor gelijkaardige besparingsplannen elders in Europa.

Daarom blijft onze steun aan de Griekse werkende bevolking niet beperkt tot een elementaire daad van internationale solidariteit. Het is ook een sociale oorlogsverklaring aan de bankiers en alle Europese regeringen die van plan zijn het voorbeeld van de regering Papandreou te volgen…

SAP - Socialistische Arbeiderspartij

Belgische afdeling van de Vierde Internationale

6 mei 2010

Naar boven