Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

POS wordt LCR PDF Print Email
Geschreven door SAP op maandag, 12 maart 2007

Het vijftiende congres van de SAP/POS nam de beslissing om de naam van de organisatie in Franstalig België te veranderen in LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire). Uiteraard is het succes van onze Franse zusterorganisatie LCR daar allerminst vreemd aan. We stelden gewoon vast dat de Vierde Internationale in Franstalig België het meest gekend is onder de naam LCR. Nieuwe en jonge linkse mensen zullen er ons dus allicht sneller thuis weten te brengen met die nieuwe naam. Toch zijn er ook enkele politieke redenen die leidden tot deze naamswijziging.

De naamswijziging van RAL/LRT naar SAP/POS gebeurde in 1984 in een specifieke politieke context.  De organisatie nam begin jaren tachtig een nieuwe oriëntatie aan van opbouw in de bedrijven en in de georganiseerde arbeidersbeweging. De partij verliet nooit de idee van de noodzaak aan een bredere linkse kracht, aan politieke hergroepering en herschikking in de arbeidersbeweging, maar koos toch consequenter voor een autonome verschijning als partij en nam ook enkele keren als dusdanig deel aan de verkiezingen.

Vandaag staat de arbeidersbeweging nog steeds centraal in onze opbouw, maar stellen we tegelijkertijd vast dat er sinds het einde van de jaren 90 terug een grotere diversiteit aan  actieterreinen bestaat in de organisatie. Bovendien kwam sinds begin van de jaren 90, na de val van de muur en de totale capitulatie van de sociaal-democratie voor de neoliberale politiek, het pleidooi voor een nieuwe linkse beweging, voor linkse herschikking zeg maar, veel centraler te staan in ons vertoog. Het moet gezegd: het is niet steeds eenvoudig om uit te leggen dat je bezig bent met de opbouw van een Socialistische Arbeiderspartij, die eigenlijk op haar beurt ijvert voor een nieuwe linkse partij.

SAP-LCR

Vandaar dat het Vijftiende Congres van de SAP zich ondermeer boog over deze naamskwestie. Het resultaat is dus een naamswijziging in Franstalig België, gezien daar de alternatieve naam snel gevonden was en op de steun van een zeer brede meerderheid van de leden kon rekenen. De naam LCR biedt twee grote voordelen. Ten eerste is de naam hoe dan ook reeds erg gekend in Wallonië, wat maakt dat de inspanning om de naam bekend te maken in ieder geval haalbaar is. Ten tweede weet ongeveer iedereen die vandaag de POS kent, dat de LCR de zusterorganisatie is van de POS. Het zal dus niet moeilijk zijn om de link tussen de twee namen te maken. Promotioneel en politiek  bood de naam LCR te veel voordelen om hem niet te gebruiken.

In Vlaanderen, we hoeven dat niet te verbergen, liep de discussie minder vlot. Nogal wat leden zijn om dezelfde redenen wel gewonnen voor een naamswijziging, maar tot nog toe werd er geen valabel alternatief naar voor geschoven dat een ruime meerderheid van de leden kan bekoren. We werken in Vlaanderen dus gewoon verder onder de naam SAP. Dat vormt op zich geen enkel probleem, gezien we nu reeds meer dan 20 jaar die vlag dragen...

2006 Congresjaar

Wel werken we dus voor het eerst sinds lang met een verschillende naam in Vlaanderen en Wallonië. Dat hoeft echter niet meteen een probleem te scheppen. Ook tot op heden werkten we in Vlaanderen onder de naam SAP en waren er allicht buiten de eigen kringen niet erg veel mensen die wisten dat de POS daarvan de Franstalige component was. Er verandert dus niets aan de structuur van onze organisatie en we blijven, net als voor de beslissing, een organisatie die over de taalgrens heen werkt.

Op 17 december vond de laatste van de drie sessies van het Vijftiende Congres van de SAP plaats. Daar werd de beslissing voor de naamsverandering genomen. Inmiddels werken we aan een nieuw logo en nieuw materiaal voor de organisatie.  Met een congres in drie etappes werd 2006 een écht congresjaar voor de organisatie. Dat was heilzaam, we legden immers de krijtlijnen van onze activiteit voor de komende jaren vast.  Nu komt het er echter op aan om de besluiten van dit congres om te zetten in politieke acties en campagnes. Dat wordt de taak van een nieuwe leidingploeg, die heel wat jonge mensen in haar rangen telt, die voor het eerst de eindverantwoordelijkheid in onze organisatie op hun schouders nemen.

Naar boven