Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

E-shop PDF Print Email
Stuur een mailtje naar This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it voor het bestellen van één van de boeken of dvd's en dan delen we ook meteen mee hoe je best de betaling doet.
 

Jane Kelly en Sheila Malone (eds): "Ecosocialism or barbarism" - 8 euro

"Ecosocialism or barbarism" bevat een hele boel artikels die door de socialisten Jane Kelly en Sheila Malone werden gebundeld. Het gaat voornamelijk om teksten die werden geschreven door de gekende ecologisten en marxisten. Onder andere met bijdragen van Michael Löwy, Joel Kovel, John Bellamy Foster, Daniel Tanuro, ...


 

Rood - themanummer: "Verander de wereld, niet het klimaat" - 1,25 euro

In mei bracht de SAP een themanummer van 50 pagina's uit van Rood dat helemaal gewijd was aan de klimaatverandering. Verschillende artikels gaan dieper in op de klimaatkwestie en waarom socialisten en anti-kapitalisten vandaag de strijd moeten aanbinden voor de verdediging van het klimaat. Maar ook huisvesting, technologie, CO2, het 4de IPCC-rapport, Kyoto, waterstof, ... komen aan bod. Het nummer wordt afgesloten met een lang interview met klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele.


 

Sticker - "Verander de wereld, niet het klimaat" - 0,20 euro


 

Jan Willem Stutje: "Ernest Mandel. Rebel tussen droom en daad" - 25 euro

De Belgische econoom Ernest Mandel (1923-1995) was een ondogmatische marxistische denker en een radicale politicus. Internationaal oefende hij een grote invloed uit op ‘de generatie van‘68’. Zijn geschriften verschenen in meer dan veertig talen. Naast zijn politiektheoretische werk schreef hij onder meer een studie over de misdaadroman (Uitgelezen moorden). Hij genoot internationale erkenning als auteur en geleerde en werd gevreesd door regeringen en hun geheime diensten in Oost en West.

Jan Willem Stutje kreeg als eerste toegang tot Mandels archief. Hij heeft een schat aan informatie opgedolven en met vele hoofdrolspelers gesproken. Hij ontdekte bijzondere, soms onthutsende feiten. Zo biedt de biografie een opwindend kijkje in de werkplaats van Mandel, wiens ontmoetingen met filosofen als Sartre, Ernst Bloch en Lucien Goldmann, en met geleerden als Roman Rosdolsky en Perry Anderson op de voet worden gevolgd. In de binnenkort te verschijnen biografie zien we Mandel ook op de barricade, zoals in de lente van mei ’68, in Berlijn en Parijs met Dutschke en Krivine, symbolen van de protestbeweging. Hieronder een fragment.


 
boekje

M.Lievens: "Het neoliberaal bedrog" - 7 euro

Het is geen toeval dat extreem rechts een steile opgang maakte in de jaren tachtig en vooral de jaren negentig. Extreem-rechts surft op de neoliberale golf. Het VB bestrijden we niet door 'goed te besturen' of aan symptoombestrijding te doen, maar door te vechten voor een ander maatschappijmodel. Het VB kende pas een echte doorbraak toen het grote delen van het sp.a-electoraat kon winnen. Als die kiezers al terug te winnen zijn, zal dat enkel gebeuren door een linkerzijde die een politiek alternatief aandraagt voor het neoliberale beleid. Met dit boekje willen we een bijdrage leveren aan het debat daarover.


yabasta

David Dessers, Jan Dumolyn en Peter Tom Jones: "Ya Basta - Globalisering van onderop" - 15 euro

De neoliberale globalisering staat sinds de indrukwekkende manifestaties in Seattle, Genua en Barcelona steeds meer ter discussie. Voor het eerste verschijnt er een oorspronkelijk Nederlandstalig werk over de 'andersglobalisten' geschreven door basisactivisten uit die beweging zelf. Het boek wordt doorspekt met met beschrijvingen van de beweging in België en Nederland, interviews met andersglobalisten uit verschillende hoeken, een getuigenis over de hallucinante gebeurtenis in Genua (2001) en met literaire bijdragen van geëngageerde Vlaamse auteurs.


 
dvd-klein

Dubbele DVD: 1. “Ernest Mandel, een leven voor de revolutie” van Chris Den Hond en 2. “Een mens genaamd Ernest Mandel”, van Frans Buyens - 12 euro

Ernest Mandel was één van de meest vernieuwende marxisten van de tweede helft van de 20ste eeuw. Als 'beroepsrevolutionair' zette hij zich met al zijn kracht in voor het socialisme en voor de opbouw van een revolutionaire partij en Internationale, de Vierde. Tegelijkertijd ontwikkelde hij een ononderbroken intellectuele activiteit en schreef hij vele boeken: de "Traité" van marxistische economie, "Trotsky: zijn bijdrage tot het marxisme", "Het Laatkapitalisme"... Deze documentaire schetst doorheen het leven van Mandel ook 60 jaar strijd: van de Spaanse burgeroorlog tot de val van de muur, via Algerije, Che, Vietnam, de algemene staking 60-61, Mei 68, Portugal, Chili, feminisme, ecologie, arbeiderscontrole, de Sandinisten...


salesse

Yves Salesse: "Manifest voor een ander Europa" - 7,5 euro

"Dit boek hoort thuis in de categorie Verplichte Lectuur. Niet omdat Manifest voor een ander Europa de oplossingen bevat voor de melkweg aan problemen en uitdagingen waar de Europese Unie voor staat, maar omdat het boekje van Yves Salesse op heldere wijze de kernproblemen van de Unie aanduidt én eigen voorstellen formuleert om Europa een andere richting uit te sturen. Over de huidige Europese constructie schrijft Salesse in de inleiding dat ze ‘het product is van keuzen die eertijds door de stichters werden gemaakt: de markt gebruiken als instrument voor de Europese eenmaking. Europa is echter zelf het instrument van de markt geworden.’" (Gie Goris in *MO)


 
hoop

Alain Tondeur en François Vercammen: "De hoop doen herleven" - 5 euro

De hoop op een betere' wereld is een aloude verzuchting van de mens. Die hoop zal nooit verdwijnen. Het socialisme was er 150 jaar lang de drager van, maar verkeert nu in een diepe crisis. Sociaal-democratie en stalinisme hebben de hoop van de mens­heid aan scherven geslagen. Is daarom elk socialistisch opzet gedoemd te falen? Een bevrijdend socialisme dat rekening houdt met de feministische en met de ecologische waarden klopt aan de poort van de 21ste eeuw. Kan de arbeidersklasse die in de afgelopen decennia zo ingrijpend veranderde, die hoop weer tot leven brengen? Die vragen komen in dit (zelf)kritisch, openhar­tig en optimistisch essay aan bod. Tegenover de barbarij die de mens bedreigt stellen de auteurs deze bedenking van Karl Marx: "Sinds lang droomt de mens van een betere wereld. Zich daarvan bewust worden volstaat om die betere wereld tot stand to bren­gen"


 
anderson

Perry Anderson: "De tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci" - 3 euro

Dit boek is de vertaling van het artikel "The antinomies of Antonio Gramsci, dat oorspronkelijk verscheen in het Engelse tijdschrift New Left Review. Anderson reconstrueert de poging van Gramsci om een aangepast analyse-kader op te bouwen voor de Westerse burgerlijke democratie en de strategie van de arbeidersbeweging. Hij situeert de bijdrage van Gramsci in context van de discussies tussen Lenin, Luxemburg, Trotsky, Lukacs, ...


 
inleiding marxisme

Ernest Mandel: "Inleiding tot het marxisme" - 3 euro

Deze inleiding tot het marxisme is het resultaat van meerder ervaringen met lessen, gegeven voor jonge militanten, op verschillende ogenblikken tijdens de laatste vijftien jaar. Zij staat in functie van de pedagogische noden zoals wij die ervaren hebben, en die van land tot land en van milieu to milieu kunnen verschillen. Zij maakt er dus geen enkele aanspraak op, als "model" te dienen. Zij bevat de basiselementen van de theorie van het historisch materialisme, van de marxistische economische theorie, van de geschiedenis van de arbeidersbeweging en van de strategische en tactische problemen van die arbeidersbeweging in onze tijd. (Ernest Mandel, 1980)


 
trotskyzijnbijdrage

Ernest Mandel: "Trotsky: zijn bijdrage tot het marxisme" - 3 euro

Door de versterking van de politieke organisaties, verbonden met Trotsky's naam, zijn in het recente verleden de politieke rol en ideeën van Leon Trotsky het onderwerp van hevige debatten in socialistische kringen. Dankzij dit nieuwe boek van Ernest Mandel, dat een eerste synthetische behandeling is van de theoretische bijdrage die Trotsky leverde tot het marxisme, kan dit debat zijn noodzakelijke uitbreiding krijgen. De Russische revolutie en het thema van de ongelijke en gecombineerde ontwikkeling, de opbouw van revolu­tionaire partijen, de strijd tegen het fascisme en het imperialisme, de natuur van het stalinisme, al deze onderwerpen worden in deze compacte studie behandeld.


 
sjw

100 jaar Socialistische Jonge Wacht: "Van rebellie naar revolutie" - 2,50 euro

Reeds 100 jaar lang vecht SJW tegen kapitalisme en militarisme. Meestal gebeurde dit in oppositie met het reformisme van de socialistische partij: de SJW stond aan de wieg van revolutionaire stromingen (KP, trotskisme). Vandaag kent die ontwikkeling een logisch eindpunt in de opbouw van de SJW als revolutionaire organisatie, politiek verbonden met de SAP en de Vierde Internationale. Weinig jongeren kennen dit verleden of weten dat de SJW haar wortels heeft in de geschiedenis van de arbeidersbeweging en de klassenstrijd in België. Nochtans valt uit die oude strijdervaringen heel wat te leren. (achterkant boekje, 1985)


 
overgang

Leon Trotsky: "Overgangsprogramma. De doodstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale" - 2,50 euro

Sinds 1938 is het overgangsprogramma een verworven­heid, onafscheidelijk verbonden met de IVe Interna­tionale. Het is niet op zichzelf alleen het hele «funda­mentele programma» van onze organisatie, maar een deel ervan. Maar het overgangsprogramma is een essentieel deel van dit principieel programma. Samen met de theoretische verworvenheden van de revolutionaire arbeidersbe­weging, uitmondend op de Russische revolutie, is het de synthese van de theoretische en praktische strijdervaringen, opgedaan door de linkse oppositie tegen het stalinisme. Het betekende op programma­torisch vlak, voltooiing van het ophelderingswerk in de schoot van de Internationale oppositie, o.a. geken­merkt door het uitwerken van het actieprogramma van de Franse Bolsjewiki-leninisten in 1934, zoals de oprichting van de IVe Internationale dit betekende op het organisatorische vlak, en het blijft een essen­tieel wapen voor revolutionair-marxistische militanten.


 

 

Naar boven